Какво трябва да знаем за регистрация на фирма?

Имате идея за собствен бизнес
и нямате търпение да реализирате идеята си? За съжаление създаването на фирма
не е детска игра. Не съществува универсален шаблон, по които да се ръководите и
да гарантира успеха Ви. Затова преди да започнете да развивате бизнес плана си
ще трябва да обърнете внимание на законовите наредби. За тази цел ще се наложи
да изберете име на фирмата си и след това да я извършите регистрация на фирмата.

Няма значение към кой секторще е насочена фирмата Ви, важното е да извършите регистрация на фирмата. Затова в тази статия ще Ви запознаемнай-общо с няколко важни стъпки, през които трябва да премините за да направите регистрация на фирмата си.

Първата стъпка е да изберетедобър счетоводител, които да се заеме с извършването на самата процедура по регистрация на фирмата. Бъдетевнимателни с избора си, защото това е човекът, които и за напред ще Ви помагапри развиването на бизнеса Ви. Поискайте съвет от приятели, които вече саизвършили регистрация на фирма имогат да Ви препоръчат счетоводна кантора.

След това трябва да решите
какво точно дружество ще регистрирате – ЕООД, ЕТ, ООД. Ако сте се избрали добре
своя счетоводител, той подробно ще Ви обясни разликите и ще Ви даде
професионален съвет.

Следващия важен момент при регистрация на фирма е подготовката надокументите. Ако във фирмата има няколко съдружника е необходимо да представитедоговорът, които сте сключили за дяловете. Освен това да имате назначенуправител и да представите удостоверение от банката за внесения капитал.

Ако не можете да се справитесами с регистрацията на фирмата, несе притеснявайте да се свържете с нас! Ние бързо и качествено ще се справим сдокументите и ще извършим регистрациятана фирмата в търговския регистър!

Оценете0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.

Add a Comment


four × 4 =