Европейски проекти

Европейски проекти-Счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016.

Европейските програми и проекти дават възможност на бизнесите да разгънат своя потенциал. Те поощряват малките бизнеси и младите хора да представят своите идеи и да получат необходимата финансова помощ за реализирането им. Така с европейски пари Вие можете да излезете с крачка напред пред конкурентите Ви.

Европейските програми и проекти Ви спестяват много време и усилия. Вместо да започвате от нулата и да търсите инвеститори или партньори, Вие можете да преминете направо към реализацията.

Европейските програми и проекти са 2 вида:

С пряко финансиране – то се осъществява от европейските институции. Средствата могат да Ви бъдат от отпуснати с договор или безвъзмездно дадени. Обикновено безвъзмездните средства се дават за конкретен проект във връзка с дейността на ЕС. Кандидатстването става чрез публична обява.

С непряко финансиране – управлява се от Европейските структурни и инвестиционни фондове и трябва да се кандидатства посредством регионалните фондове.

Ние от счетоводна кантора Мениджмънт Профит имаме голям опит в разработването, изпълнението, управлението и отчитането на европейски програми и проекти. Можем да Ви помогнем с различни въпроси за ефективното усвояване на средства от европейски и други донорски програми и фондове.

Call Now Button