Европейски проекти-Счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016.

 
„Мениджмънт профит 2016“ ЕООД консултира физически и юридически лица за избор на програма за  финансиране от европейски и други донорски програми и фондове.

 

Разполагаме с експерти в различни области с успешна практика в разработването, изпълнението, управлението и отчитането на проекти. както и  по различни въпроси за ефективното усвояване на средства от европейски и други донорски програми и фондове.

 

Оперативни програми за финансиране:

Оперативна програма “Регионално развитие”
Оперативна програма “Резвитие на човешките ресурси”
Оперативна програма Развитие на Административен капацитет”
Оперативна програма “Развитие на Конкурентоспособността”
Оперативна програма “Околна среда”
Оперативна програма “Транспорт”
Оперативна програма “Техническа помощ”
Програма за Развитие на селските райони”

 

Актуална информация за отворени програми за финансиране:

 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=0&status=1

 
 

Европейски проекти

5 (100%) 3 votes