Полезни връзки

Полезни връзки от счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016.

Счетоводството е една от най-бързо развиващите се сфери. Всеки бизнес е задължен да спазва разпоредбите и законите наложени от българското и европейското законодателство. За съжаление, често фирми не могат да се ориентират сред големия набор от закони и документация. А малките бизнеси нямат капацитета да следят всички новости, които са обнародвани от Народното събрание в държавен вестник. Затова много собственици на бизнеси се доверяват на външни счетоводни кантори, които да следят за правилното водене на счетоводната документация.

Call Now Button