Годишно счетоводно приключване

Един от факторите за успеха на всеки бизнес е правилното счетоводство. За съжаление много собственици се затрудняват с откриването на добър счетоводител. И от там процеса на годишното счетоводно приключване се превръща в дълъг и изморителен процес.

Най-общо казано, годишното счетоводно приключване е процес, който отчита цялата дейност на фирмата през изминалата година. За тази цел трябва да се прегледат счетоводните документи за съответната година и ако е необходимо да се нанасят корекции по тях.

Разбира се, като всеки счетоводен процес и годишното счетоводно приключване има строга последователност и процедури, които трябва да се изпълнят. Но ние няма да Ви обясняваме как сами да си направите годишното счетоводно приключване. Няма и да се впускаме в подробности, как да съставите годишния финансов отчет. Защото това е наша работа!

Като счетоводна кантора с голям опит зад гърба си знаем колко е важно годишното счетоводно приключване за нашите клиенти!

Ако искате да помогнете на Вашия счетоводител да се справи по-бързо годишното счетоводно приключване, се погрижете да представите всички налични финансови отчети.

Не забравяйте, че ние от Мениджмънт профит сме винаги насреща, за да Ви помогнем с годишното счетоводно приключване на Вашата фирма.

Потърсете ни на телефон: 0887 826 129 и запишете своя час за консултация със специалист.

Годишно приключване
Как можете да улесните счетоводната кантора с годишното счетоводно приключване?

Първата стъпка е да прегледате всички счетоводни документи и тези, които са постъпили след датата за годишно счетоводно приключване. Това се прави с цел да се провери дали не се налагат някакви корекции на активите и пасивите.

Проверете всички финансови отчети. Често се случва в бързината да се допуснат грешки и по този начин да се предостави грешна информация за годишното счетоводно приключване.

Обърнете внимание на всички постъпили средства в дружеството и отчета на доходите. Те също са от голямо значение за годишното счетоводно приключване.

Запомнете – предоставената от Вас информация е важен компонент за правилното годишно счетоводно приключване.

Call Now Button