Един от факторите за успеха на всеки бизнес е правилното счетоводство. За съжаление много собственици се затрудняват с откриването на добър счетоводител. И от там процеса на годишното счетоводно приключване се превръща в дълъг и изморителен процес.

Най-общо казано, годишното счетоводно приключване е процес, които отчита цялата дейност на фирмата през изминалата година. За тази цел трябва да се прегледат счетоводните документи за съответната година и, ако е необходимо да се нанасят корекции по тях.

Разбира се, като всеки счетоводен процес и годишното счетоводно приключване има строга последователност и процедури, които трябва да се изпълнят. Но ние, няма да Ви обясняваме как сами да си направите годишното счетоводно приключване. Няма и да се впускаме в подробности, как да съставите годишния финансов отче. Защото това е наша работа!

Като счетоводна кантора с голям опит зад гърба си знаем колко е важно годишното счетоводно приключване за нашите клиенти!

Ако искате да помогнете на Вашия счетоводител да се справи по-бързо годишното счетоводно приключване, се погрижете да представите всички налични финансови отчети.

Не забравяйте, че ние от Мениджмънт профит сме винаги насреща, за да Ви помогнем годишното счетоводно приключване на Вашата фирма.

Потърсете ни на телефон: 0887 826 129, и запишете своя час за консултация със специалист.

Годишно счетоводно приключване

5 (100%) 4 votes