Регистрация на фирма от счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016 гр. Варна.

Счетоводител

Ние сме най-добрите в регистрацията на фирми за това се доверете на нас и няма да сбъркате.

Счетоводна кантора „Мениджмънт профит” ЕООД изготвя всички необходими документи във връзка с регистрация на ЕТ,ЕООД,ООД,ЕАД,АД. Наш служител присъства на всички етапи по регистрация на дружеството в Търговския регистър.Преди регистрация на фирма в гр. Варна ние даваме консултация на нашите клиенти кой е най-подходящият правен статус за бъдещото дружество. Като специалисти от счетоводна кантора „Мениджмънт профит 2016“ ние знаем, че регистрирантето на фирма може да е труден и дълъг процес, за това се стремим да го направим максимално лесен и удобен за Вас процес.-  Подаване на документи към различни инстанции и тяхното получаване-удостоверения за актуално състояние, удостоверия за наличие или липса на задължения и други счетоводни услуги;

  • Регистрация в Комисията за защита на личните данни;
  • Регистрация в Инспекцията по труда;
  • Трудово-правни и осигурителни консултации-видове обезщетения предвидени в КТ, консултации във връзка с  налагане на дисциплинарни наказания,консултации във връзка с водене на трудови дела;
  • Устни и писмени правни съвети,консултации,становища;
  • Консултации за данъчно планиране и легално оптимизиране на данъци;
  • Консултации относно промени в счетоводното и данъчно законодателство;


Регистрация на фирма

5 (100%) 2 votes