История на счетоводството

Счетоводството – с хилядолетна история

Най-ранните счетоводни записи, които водят началото си отпреди повече от 7000 години, са открити в Месопотамия. Хората от това време са използвали примитивни счетоводни способи, за да записват количеството добита реколта от зърно и броя на добитъка. През вековете счетоводството се развива и усъвършенства с развитието на стопанската дейност.

Понеже е такъв период, че предстой приключване на счетоводна година, всяко юридическо лице е необходимо да знае, че една счетоводна година приключва на 31 декември. Много често същите тези ...

Повече
7

Счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016

Екипът на счетоводна кантора Варна „Мениджмънт профит 2016“ предлага модерно и професионално обслужване в сферата на счетоводството, финансите и данъчното законодателство чрез съвременни методи и процедури. За качественото и пълното счетоводно обслужване и защита на интересите на нашите клиенти работим с висококвалифицирани и мотивирани професионалисти, както и с широк кръг от постоянни външни сътрудници в областта на счетоводството, данъците и правото.
Нашите клиенти винаги могат да разчитат на Нас за счетоводен или финансов съвет.

Стремежът ...

Повече
4