Правни услуги

Правни услуги от счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016

Често клиентите ни се нуждаят не само от добро счетоводно отчитане, но и от правни услуги. Това се налага заради възникнали казуси в процеса на работата. Те могат да бъдат от всякакво естество – административно, материално, имуществено, трудово и други. Например фирмата може да се нуждае от правни услуги за разрешаване на спор или конфликт с общината или друга държавна институция. Други често срещани ситуации са необходимостта от правни услуги заради обжалване на актове или разрешаване на конфликт с бивши служител.

За тези и други случай нашата фирма може да Ви предложи висококачествени правни услуги. Ние Ви предлагаме пълно съдействие и защитаваме Вашите интереси на 100%

Имаме дългогодишен опит в счетоводните услуги и правни услуги. Това ни прави сигурни, че можем да свършим нужната работа в точно определят срок, без наказание от държавните органи.

Правното обслужване се състои от :

  • Текущи консултации по всички въпроси свьрзани сьс счетоводство, данъци, социално осигуряване и данъчна защита, касаещи дейността на фирмата.
  • Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база.
  • трудово-правни консултации.
  • Експертни оценки при разделяне, отделяне, сливане или вливане на юридически лица, защита на интересите на съдружници и акционери.
  • Правни консултации за избиране на най-подходящото по вид търговско дружество при регистрация и пререгистрация, в съответствие с бъдещата дейност на фирмата.
Какво ни отличава
Запитване за услуга

Направи запитване

Call Now Button